Co wyróżnia nasze ortezy?

Ortezy, które produkujemy oparte są na niemieckiej technologii i myśli konstrukcyjnej. To, na co kładziemy szczególny nacisk, to indywidualnie wykonana wkładka wewnętrzna oraz zastosowanie ruchomych stawów (w przypadku możliwości zastosowania ruchomych stawów u danego pacjenta).

Ból w kolanie

WKŁADKA KONWENCJONALNA

Wszystkie z naszych ortez, niezależnie od typu, wyposażone są w bardzo dobrze wyprofilowaną wkładkę wewnętrzną, korygującą nieprawidłowe ustawienia stopy dzięki zastosowaniu podporu w kluczowych dla dobrej korekcji punktach. Dodatkowo zastosowanie odpowiedniej wkładki daje nam możliwość przywrócenia prawidłowych osi podczas obciążania kończyn dolnych. Dzięki wkładkom, które stosujemy w naszych ortezach mamy również możliwość zredukowania bólów w stawach skokowych, kolanowych oraz biodrowych, jak również zredukowania ogólnego zmęczenia kończyn dolnych spowodowanego nieodpowiednim ich obciążaniem podczas pionizacji lub chodu.

 

WKŁADKA SENSOMOTORYCZNA

Założenie przy zastosowaniu wkładek sensomotorycznych jest inne niż w przypadku wkładek konwencjonalnych. Wkładki sensomotoryczne są przeznaczone do aktywizacji, stabilizacji lub ewentualnie deaktywacji poszczególnych mięśni stopy. Poprzez stymulację odpowiednich punktów na stopie pobudzamy i aktywizujemy do pracy mięśnie stopy oraz podudzia. Ważne jest aby dobór wkładek był przeprowadzony dla każdego pacjenta indywidualnie przez technika ortopedę. Poprzez odpowiednie aktywizowanie poszczególnych partii mięśniowych ciało uczy się na nowo odpowiednich wzorców ruchowych.

 

TRÓJWYMIAROWA KOREKCJA STOPY

Kolejną bardzo istotną cechą jest cyrkulacyjna obejma stopy.

 

RUCHOME STAWY

to co jest typowe dla naszych ortez to zastosowanie ruchomych stawów skokowych, kolanowych oraz biodrowych różnego zastosowania. Wszystkie stawy ruchome są indywidualnie dopasowywane dla każdego pacjenta, zawsze z dopasowanym przez ortotyka zakresem ruchomości. W zależności od typu, ruchome stawy skokowe są dużą pomocą i usprawnieniem w życiu codziennym.

Zastosowania:

RUCHOME STAWY SKOKOWE

  • Przeciwdziałanie opadaniu przodu stopy (przeciwdziałanie potykaniu się)
  • Rozciąganie ścięgna Achillesa
  • Prowadzenie stawu skokowego w osi
  • Wspieranie siły mięśni łydki

 

RUCHOME STAWY KOLANOWE

  • Dzięki zastosowaniu ruchomych stawów kolanowych w ortezach typu KAFO (obejmujących podudzie oraz udo), oraz w wyższych ortezach typu HKAFO zachowana została możliwość bardziej płynnego, zbliżonego do fizjologicznego sposobu chodu. Jednocześnie z ruchomymi stawami kolanowymi jest możliwość zastosowania siłowników, które wspomagają pracę mięśni okolicy uda, wyprost w kolanie oraz rozciąganie przykurczonych ścięgien w obrębie kolan.
  • Również w przypadku osłabienia mięśni okolicy uda istnieje możliwość manualnego bądź automatycznego zablokowania stawu kolanowego w celu uzyskania większego bezpieczeństwa podczas chodzenia.

 

RUCHOME STAWY BIODROWE

  • Stosuje się je w wysokich ortezach typu HKAFO obejmujących miednicę. Dają możliwość ruchomości w obrębie stawów biodrowych i z zastosowaniem siłowników pomaga rozciągać przykurcze w obrębie bioder.